Skapa reparationsärende

Om du skickar in din enhet för reparation: Efter registrerat ärende, skriv ut bekräftelsemejlet och bifoga det med din försändelse.