Integritetspolicy

1. Registreringsnamn

Refurbly AB.

2. Registreringsansvarig

Refurbly AB (”vi” eller ”Refurbly”) ansvarar och behandlar personuppgifter, kundmeddelanden, upprättade kontrakt. Ytterligare samlar vi analytisk information från besökare på vår hemsida.

Förutom att vi ansvarar för de personuppgifter som vi erhåller från våra kunder, ansvarar vi även för personuppgifter som vi får från våra samarbetspartners därav är även dessa en del av registret.

Det är viktigt för Refurbly AB att du som kund vet hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitten nedan förklara vi hur vi använder och behandlar dina personuppgifter.

Notera att denna integritetspolicy berör endast de som är registrerade i Refurbly AB:s personregister.

3. Kontaktuppgifter

Refurbly AB

 • Organisationsnummer: 559160-2890
 • Adress: Drottninggatan 40, 702 22 Örebro
 • Telefonnummer: (+46) 010 - 195 68 17
 • E-postadress: info@refurbly.se
 • Hemsida: www.refurbly.com (refurbly.se)

Ansvarig person: 

 • David Lundgren Fetah
 • david@refurbly.se
 • Drottninggatan 40, 702 22 Örebro

4. Information vi samlar in

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Tillåtna, förbjudna eller andra tilläggsuppgifter som berör marknadsföring
 • Företagsrepresentanters position i organisationen, information om organisationen och annan liknande information.
 • IP-adress
 • Data från webbläsare
 • URL-sökvägar på sidan och tillbringad tid
 • Tiden för besöket
 • Webbläsartyp och version
 • Enhetstyp
 • Namn och e-postadress som samlats från hemsidan
 • Logg över förändringar 

5. Uppgifternas ursprung

5.1 Ursprung för personuppgifter

Data samlat från hemsidan sparas på våra servrar i samband med besöket. Information eller uppgifter erhålls även från andra tjänsteleverantörer, om det är möjligt och om det är i enhetligt med de satta reglerna.

5.2 Kakor

Vi använder och samlar in analytisk information från olika teknologier. När en Användare besöker Refurbly AB:s tjänster läses information av med hjälp av kakor och web beacon teknologi. Vi använder så kallade kakor för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En kaka är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana kakor placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari) är inställda på att acceptera kakor automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att kakor inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera kakor i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta kakor vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Om någon tjänst från Refurbly AB inte fungerar som den ska så blockeras användningen av kakor.

”Web Beacon” är en teknologi möjliggör identifiering av vilka hemsidor och e-postmeddelanden som är öppnade.

5.3 Analystjänster

Refurbly AB använder även andra verktyg som Google Analytics och andra analysverktyg. Informationen som vi samlar från dessa verktyg använder vi för att förbättra Refurbly AB:s tjänster. Du hittar mer information om Google Analytics på Google Analytics hemsidor. Du kan förbjuda Google Analytics från att samla information genom att ladda Google Analytics opt-out add-on i din webbläsare.

6. Varför samlar vi in uppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in använder vi till följande:

6.1 Kundservice

Personuppgifter används för att sköta, utveckla förhållandet mellan Refurbly AB och våra kunder. Om du kontaktar oss använder vi uppgifter som vi samlar in för att svara på frågor, lösa problem och i övrigt hantera ditt meddelande.

6.2 Marknadsföring

Om du har godkänt direktmarknadsföring kan vi skicka information till dig om Refurbly AB.

6.2 Marknadsföring

Den som är registrerad har alltid rätten till att förbjuda oss från att skicka direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller annan typ av profilering.

7. Lagringstid

Vi sparar personuppgifter så länge som lagen kräver eller så länge som det finns behov till att lagra.

8. Överföring till land utanför EU/EES

Om Refurbly AB använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

9. Utlämning av personuppgifter

Vi har en skyldighet att dela uppgifter till statliga instanser såsom myndigheter, skatteverket, integritetsskyddsmyndigheten eller till andra instanser som enligt lag kräver att ta del av dessa uppgifter.

9.1 Rättsliga grunder

Vi har en skyldighet att dela personuppgifter som Refurbly AB har samlat till utomstående instanser om det anses vara nödvändigt (i), krävs av lagen eller vid straff-eller dombeslut (ii); bedrägerier, pengatvätt, finansiering av terrorism eller personskydds relaterade eller tekniska problem, förebyggande eller andra handläggningar; eller (iii) i fall där man vill skydda Refurbly AB eller dess kunders äganderätter eller i övriga fall där det är nödvändigt enligt lag att säkerställa.

9.2 Berättigade tjänsteleverantörer

Vi kan dela personuppgifter om kunder till berättigade tjänsteleverantörer. De kontrakt som vi har med våra tjänsteleverantörer innehåller åtaganden där tjänsteleverantören antagas att begränsa användningen av personuppgifter och förväntas följa standarderna för denna integritetspolicy.

9.3. Specifika händelser

Vi kan dela personuppgifter till tredje parter utomstående från Refurbly AB:s organisation, i enighet med de ovan nämnda grunderna, då vi har den registrerades samtycke. Den registrerade har rätten att när som helst ta tillbaka sitt samtycke om att dela sina personuppgifter.

10. Den registrerades rättigheter

Begäran om insyn

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter Refurbly AB behandlar om dig.

Begäran om rättelse

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter.

Begäran om radering

Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl.

Rätten till invändningar och begränsning

Du har rätten till att ha invändningar om dina personuppgifter eller profilering om dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte. Du har rätt att kräva begränsningar av dina personuppgifter såsom när personuppgifterna inte stämmer. Du har även vid speciella fall rätten att bestrida hur vi behandlar dina personuppgifter om den har sin grund i ett personligt specialfall.

Rätten att flytta uppgifter från ett system till en annan

Den registrerade har rätten att få sina personuppgifter förflyttade till en tredje part.

Utöva sina rättigheter

Om du vill utöva något av de ovanstående rättigheterna ber vi dig skicka post eller ett email till Refurbly AB innehållande följande: namn, adress, telefonnummer och kopia på personbevis som är i kraft. För att ytterligare säkerställa identiteten kan vi be om ytterligare uppgifter. Vi kan avvisa begäran om de är oberättigade och om det saknas grund för det.

11. Informationssäkerhet

Vi har vidtagit administrativa, organisationella, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder vid insamling och behandling av personuppgifter.

Våra säkerhetsåtgärder är planerade och inrättade enligt de standarder som gäller för konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Personer som kan behandla personuppgifter är dem som har givits arbetsuppgifter innehållande hantering av personuppgifter. Personuppgifter är skyddade med användarspecifika inloggningsuppgifter, lösenord och rättigheter.

12. Rätten att klaga

Du har rätten att göra klagomål till tillsynsmyndigheterna om du motsätter Refurbly AB:s förhållandesätt och sätt att behandla personuppgifter.

Cookie Deklaration

Vill du lära dig mer om hur vi använder cookies på vår webbplats? Gå till vår cookie-deklaration