Refurbly lanserar lösning för kommuner att vara hållbara

Hero
David Lundgren David Lundgren
2021-10-28

Artikel med Refurbly i tidningen it-hållbarhet:

I samband med att Regeringen ger Upphandlingsmyndigheten direktiv om satsning på cirkulär upphandling, bland annat ett tillskott med 15 miljoner kronor nästa år, lanserar mobilåtervinnaren Refurbly en lösning som gör det enkelt för kommuner och regioner att köpa in mer hållbara mobiltelefoner.

Istället för att gamla mobiler ska ligga och skräpa i en källare, köper vi in dem och upprustar dem. Runt 1,5 miljoner svenskar har en eller flera mobiler hemma som inte används, många telefoner lämnas kvar i skåp hemma för att man inte vet hur de ska återvinnas på bästa sätt, säger David Lundgren Fetah, grundare Refurbly.

David fortsätter:

Med den här lösningen har vi förhoppningar om att kunna bidra till en grön omställning inom offentlig sektor genom begagnade men samtidigt upprustade mobiler. Riktig cirkulär ekonomi når man genom att skapa incitament för användarna att delta i återbruk. Jag tror att man har en stark vinning här rent varumärkesmässigt.

Upphandlingsmyndigheten får från och med år 2022 ökat anslag från Regeringen till att stärka befintligt stöd för cirkulär upphandling och stärka resurserna för vägledning på området. Ett område där cirkulär upphandling är relevant är för mobiltelefoner. Varje år säljs omkring 3,2 miljoner telefoner i Sverige, vilket genererar över 250 000 ton avfall. Samtidigt ökar konflikterna och brottsligheten om värdefulla mineraler för mobiltelefoner, som Kobolt i Kongo. Mobiltelefonerna är en stor miljöbov, en mobiltelefon som väger 226 gram skapar hela 86 kilo avfall vid produktion.

Tidigare i år lanserades Procura+ projektet, ett projekt där Malmö, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn tillsammans ska driva på för ökad hållbarhet hos sina leverantörer, som till exempel när det kommer till hur upphandlingen av smartphones ser ut. Deras vision är att fram till 2025 ha tagit fram harmoniserade villkor för sin mobilupphandling. Detta för att försäkra sig om att hela leverantörskedjan är hållbar med goda arbetsvillkor, men även att återvinning och återbruk finns med. Det är i sådana sammanhang Refurbly lanserar sin lösning för att köpa mobiler av och sälja mobiler till kommuner, regioner och myndigheter.

Vi kan erbjuda kommuner och regioner en god helhetslösning för miljövänliga mobiltelefoner. De fyra storstadsregionerna köper årligen in 30 000-35 000 mobiler till sina kommunanställda, om de skulle köpa in refurbade telefoner, istället för helt nya, så skulle de spara 2500 till 3000 ton avfall, säger David Lundgren Fetah

Gå till it-hållbarhet för mer intressant läsning.

David Lundgren
Skriven av
David Lundgren
VD, Refurbly

David är grundare av Refurbly. Han började att jobba inom begagnat-branschen och inom reparation i familjens butik på Drottninggatan i Örebro.

David har över 7 års erfarenhet inom branschen och brinner för miljöfrågan.

Han vill göra begagnade iPhones till det självklara valet genom att göra det lika enkelt och tryggt som att köpa en helt ny telefon.

Mer läsning